Høringssvar fra Arendal kommune

Høringssvar fra Arendal kommune

Dato: 29.11.2016

Svartype: Med merknad

Arendal bystyre behandlet NOU 14/2016 "Mer å hente" i bystyremøte 24. november 2016. Vedtaket som ble gjort var: Arendal bystyre støtter forslagene til tiltak i NOU 14/16 "Mer å hente"

Vedlagt følger saksfremlegg og protokoll fra den politiske behandlingen.

Vedlegg