Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Høringssvar til NOU 2016 14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Dato: 09.12.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg