Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Høring - NOU 2016 14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Dato: 02.11.2016

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Se vedlagte fil.

Vedlegg