Høringssvar fra Vestfold fylkeskommune

NOU 2016 - 14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Dato: 08.12.2016

Svartype: Med merknad

Vestfold fylkeskommune støtter utvalgets anbefalinger

Vedlegg