Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Dato: 09.12.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til den aktuelle høringen.