Høringssvar fra Horten kommune

Høringssvar fra Horten kommune

Dato: 08.12.2016

Svartype: Med merknad

Horten kommune støtter de anbefalte tiltakene i utredningen NOU 2016: Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial