Høringssvar fra Jorun Holmsen

Dato: 29.06.2018

Svartype: Med merknad

Jeg er en hobby slektsforsker, og bruker bl.a folketellinger når jeg leter et min slekt.  Ser til min forskrekkelse av det blir foreslått evig sperrefrist på disse.  I dag er sperrefristen 100 år, og den er forståelig pga personvernet.  

Hvis det blir innført evig sperrefrist vil det si at mange nye generasjoner vil miste muligheter til å finne slekt og lokalhistorie.  Det er viktig å ta vare på historien om slekten og lokalmiljøet for våre etterkommere.  

Fra Slekt og Datas høringssvar (som jeg støtter fullt ut):
”En gjennomføring av forslaget i NOUen innebærer at taushetsplikten aldri vil opphøre, i motsetning til i dag. Dette vil ramme tilgangen til statistisk grunnlagsmateriale, blant annet folketellingene, og gi store negative konsekvenser for arbeidet til slekts- og lokalhistorikere, forskere, journalister, skoleelever, studenter og andre som benytter denne informasjonen i dag.
Folketellingene fra 1801 og frem til 1910 er lett tilgjengelig via søk på Digitalarkivet.no og er noe av det mest etterspurte og brukte av alt arkivmateriale Arkivverket oppbevarer. Folketellingene er en av de viktigste primærkildene for å kvalitetssikre personopplysninger og dokumentere historien på en mest mulig korrekt måte. Folketellingene og annet statistisk grunnlagsmateriale gir et unikt innblikk i samfunnet og samfunnsutviklingen, fra personnivå og husstand til undersøkelser om yrkessammensetning, næringslivet og sosiale vilkår. Dette er en viktig del av den digitaliserte kulturarven som regjeringen er opptatt av.”
Jeg tillater meg dessuten å vise til lignende argumentasjon i høringssvar fra en rekke andre instanser:
 Norsk Slekthistorisk forening
Arkivverket
Kulturrådet
HIFO (Den norske historiske forening)
fagrådet i historie
Norges Kulturvernforbund
Norsk Heraldisk Forening
som jeg støtter fullt og helt.