Høringssvar fra Birgit Gordon

Jeg ber om at forslaget om evig taushetsplikt IKKE gjennomføres

Dato: 29.06.2018

Svartype: Med merknad

Jeg viser ellers til høringssvaret fra Slekt og Data, som jeg støtter fullt og helt:

Åpen tilgang til historisk kildemateriale er et viktig demokratisk prinsipp. Om det kun er personer med formell kompetanse som skal få innsyn på grunnlag av forskerkompetanse eller innenfor forskningsprosjekter, vil tilfanget til slekts- og bygdebøker reduseres. Slektsforskning og lokalhistorie gir kunnskap om egen historie, styrker identitetsfølelsen og hjelper oss å forstå fortiden og utfordre samtiden. Kunnskap om egen historie gir gode forutsetninger for å møte påvirkning utenfra på en raus og konstruktiv måte. Uten slekts- og lokalhistorie risikerer vi at viktig samfunnshistorie går tapt.

Slekt og Data ber om at forslaget om evig taushetsplikt ikke gjennomføres.