Høringssvar fra Fiskeridirektoratet

Svar på høringsbrev NOU 2018 - 7 statistikklovutvalget

Dato: 25.06.2018

Svartype: Med merknad

Oversender vedlagt høringssvar fra Fiskeridirektoratet. 

Vedlegg