Høringssvar fra Nasjonalt fagråd i historie

Høringssvar fra Nasjonalt fagråd i historie

Dato: 28.06.2018

Svartype: Med merknad

Nasjonalt fagråd i historie er bekymret over Statistikklovutvalgets forslag om å oppheve det automatiske bortfallet av taushetsplikt etter 60/100 år, og frykter følgene dette vil ha for historisk forskning. Utvalgets foreslåtte § 3-6 i ny statistikklov fremstår ikke som en tilfredsstillende erstatning. Se vedlagte brev.

Vedlegg