Høringssvar fra Inger Faber-Swensson

Anmodning om at forslaget om evig taushetsplikt på folketellinger ikke gjennomføres

Dato: 29.06.2018

Svartype: Med merknad

Slektsgransking og lokalhistorie er viktig for mange og av mange grunner. Slektsforskning og lokalhistorie gir kunnskap om egen historie, styrker identitetsfølelsen og hjelper oss å forstå fortiden og utfordre samtiden. Kunnskap om egen historie gir gode forutsetninger for å møte påvirkning utenfra på en raus og konstruktiv måte. Uten slekts- og lokalhistorie risikerer vi at viktig samfunnshistorie går tapt.

Folketellingene er sentrale kilder i denne sammenheng. I dag er det en sperre på 100 år (for enkelte 60 år) før de blir tilgjengelige for allmennheten, dette for å ivareta personvernet. Denne sperren er enkel å forstå, men nå foreslås det at folketellinger skal være evig sperret for andre enn forskere og statistikere. Dette vil i så fall innebære et kraftig tilbakeslag for både slektsgranskning og lokalhistorie.

Fra Slekt og Datas høringssvar (som jeg støtter fullt ut):

”En gjennomføring av forslaget i NOUen innebærer at taushetsplikten aldri vil opphøre, i motsetning til i dag. Dette vil ramme tilgangen til statistisk grunnlagsmateriale, blant annet folketellingene, og gi store negative konsekvenser for arbeidet til slekts- og lokalhistorikere, forskere, journalister, skoleelever, studenter og andre som benytter denne informasjonen i dag.

Folketellingene fra 1801 og frem til 1910 er lett tilgjengelig via søk på Digitalarkivet.no og er noe av det mest etterspurte og brukte av alt arkivmateriale Arkivverket oppbevarer. Folketellingene er en av de viktigste primærkildene for å kvalitetssikre personopplysninger og dokumentere historien på en mest mulig korrekt måte. Folketellingene og annet statistisk grunnlagsmateriale gir et unikt innblikk i samfunnet og samfunnsutviklingen, fra personnivå og husstand til undersøkelser om yrkessammensetning, næringslivet og sosiale vilkår. Dette er en viktig del av den digitaliserte kulturarven som regjeringen er opptatt av.”

Jeg tillater meg dessuten å vise til lignende argumentasjon i høringssvar fra en rekke andre instanser:

  • Norsk Slekthistorisk forening
  • Arkivverket
  • Kulturrådet
  • HIFO (Den norske historiske forening)
  • fagrådet i historie
  • Norges Kulturvernforbund
  • Norsk Heraldisk Forening

som jeg støtter fullt og helt.

Inger Faber-Swensson