Høringssvar fra Institutt for samfunnsforskning

Høringssvar NOU 2018 7 Statistikklovutvalget

Dato: 18.06.2018

Svartype: Med merknad

Institutt for samfunnsforskning takker for tilsendt høringsbrev.

Instituttet har samarbeidet med Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) om en felles høringsuttalelse fra forskningsinstituttene og sender derfor ikke en egen uttalelse.