Høringssvar fra Norsk kulturråd

Høring - Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå - høringssvar

Dato: 29.06.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg