Høringssvar fra Bioteknologirådet

Høring - NOU 2018-7 Statistikklovutvalget

Dato: 02.05.2018

Svartype: Med merknad

Oversender vedlagt høringssvar fra Bioteknologirådet: Ny statistikklov: Utlevering av statistikk til forskning

Vedlegg