Høringssvar fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNUs høringssvar på NOU 2018_7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

Dato: 29.06.2018

Svartype: Med merknad

Vi viser til høringsbrev av 23.03.2017 vedrørende NOU 2018:7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå.

NTNU har flere fagmiljø som i dag bruker statistikk og data fra SSB. Vi støtter utvalgets forslag under punkt 2 om å gjøre statistikk og data lettere og billigere tilgjengelig for analyseformål utenfor SSB. Dette vil virke positivt på utførelsen av vårt samfunnsoppdrag.