Høringssvar fra Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen - Høringsuttalelse, Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

Dato: 29.06.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg