Høringssvar fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratets svar på høring NOU 2018 7 Statistikklovutvalget

Dato: 29.06.2018

Svartype: Med merknad

Vårt høringssvar ligger i vedlagt dokument, og er ekspedert til finansdepartementets: postmottak@fin.dep.no, ta kontakt hvis spørsmål. Med vennelig hilsen Ingunn Limstrand

Vedlegg