Høringssvar fra Cato R. Melby

Jeg ber om at forslaget om evig taushetsplikt IKKE gjennomføres

Dato: 30.06.2018

Svartype: Med merknad

Jeg støtter fullt og helt høringssvaret fra Slekt og Data og kan for min egen og mange andres mening om dette føye til:

Jeg har med åpen tilgang til historisk kildemateriale funnet slekt både i innland og utland som jeg i dag har god kontakt med. Av mange årsaker ble ikke alt om personer og familier som flyttet til byene og som utvandret til for eksempel Amerika fortalt om til de neste generasjonene. Åpen tilgang til historisk kildemateriale er et viktig demokratisk og sosialt prinsipp. Om det kun er personer med formell kompetanse som skal få innsyn på grunnlag av forskerkompetanse eller innenfor forskningsprosjekter, vil tilfanget til slekts- og bygdebøker reduseres betydelig. Slektsforskning og lokalhistorie gir kunnskap om egen historie, styrker identitetsfølelsen og hjelper oss å forstå fortiden og utfordre samtiden. Kunnskap om egen historie gir gode forutsetninger for å møte påvirkning utenfra på en raus og konstruktiv måte. Uten slekts- og lokalhistorie risikerer vi at viktig samfunnshistorie og sosialhistorie går tapt.

Slekt og Data ber også om at forslaget om evig taushetsplikt ikke gjennomføres.