Høringssvar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Høringsinnspill til NOU 2018-7

Dato: 30.06.2018

Svartype: Med merknad

Oversender vedlagte høringsinnspill fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). 

Vedlegg