Høringssvar fra Samfunnsøkonomene

Samfunnsøkonomenes høringssvar, ny statistikklov

Dato: 20.06.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg