Høringssvar fra Astrid Ryen, pensjonist og slektsgransker

Rett til innsyn i folketellinger 1801, 1865, 1875, 1900, 1910

Dato: 30.06.2018

Svartype: Uten merknad

Jeg mener at jeg som borger av Norge har full rett til innsyn i de folketellinger som så langt har vært for tilgjengelig for alle via Digitalarkivet. Jeg er 80 år og har hatt slektsgransking og Rørosslekter som interessefelt de slste 20 år. Jeg er en av mange tusen slektsgranskere, som kan bli rammet av en eventuell sperring av innsyn i folketellingene for menigmann. Slektsgranskning  er blant de mest utbredte hobbyer blant folk i alle aldre i Norge idag, så hvorfor hindre oss i drive med dette ved å sperre kilder som hittil har vært åpne for alle?

Med hilsen fra Astrid Ryen

Udbyes gt 11f, 7030 Trondheim