Høringssvar fra Olav Ljones

Kommentarer fra Olav Ljones NOU Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå. Todelt lov om offisiell statistikk og SSB som institusjon

Dato: 27.06.2018

Svartype: Med merknad

Kommentarer fra Olav Ljones

NOU Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå.

Todelt lov om offisiell statistikk og SSB som institusjon

 

Vedlegg