Høringssvar fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufdirs høringsuttalelse til NOU 2018-7 - Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

Dato: 28.06.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg