Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 636173

Dato: 20.02.2022

Jeg er imot EU kommisjons forslag til endringer i grenseforordningen.