Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 343158

Dato: 08.02.2022

Jeg sier nei til koronapass!

Koronapass er udemokratisk.

Koronapass er et kontrolltiltak.

Koronapass bryter med menneskerettighetene!

Ønsker IKKE segregering!

Koronapass rammer alle...