Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 861213

Dato: 21.02.2022

Jeg ønsker ikke at bevegelsesfriheten til nordmenn skal innskrenkes av myndigheter. Demokratiet vil da bli stadig mer svekket, og ytringsfriheten redusert.