Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103234

Dato: 21.02.2022

Det er uakseptabelt å stenge grenser etter de pandemikriterier som nå gjelder