Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 437187

Dato: 15.02.2022

Jeg avviser med dette høringsforslaget i sin helhet.