Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 947180

Dato: 21.02.2022

Vi er som nasjon ikke med i EU, og jeg ønsker det heller ikke. Jeg sier nei til dette nye forslaget, som ser ut som en forlengelse av koronaserfikatet, og som muliggjør forskjellsbehandling mellom likeverdige mennesker. Nå må det snart være nok. Det er like før en revolusjon står for dørene.