Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 114812

Dato: 21.02.2022

Jeg er mot forslaget som nå er på høring, og sier NEI til endring i grenseforodningen.

Jeg støtter ikke EU-kommisjonens forslag av 14. desember 2021 til endringer i Europaparlamentets- og rådsfororforordningen (EU) 2016/399 om bevegelse av personer over grenser (grenseforordningen).