Høringssvar fra Christen Holte

Dato: 16.02.2022

Jeg har ingen synspunkter på regelendringer som gjelder "statlig organisert migrasjonspress".

Jeg vil imidlertid uttrykke min sterkeste motstand mot enhver form for vaksinasjonspass så lenge ikke 4 fundamentale forhold er oppfylt:

  1. Sykdommen/smitten må være dramatisk farlig (av en helt annen dimensjon enn covid).
  2. Vaksinene må beviselig være nær 100% effektive i å hindre smitte, og garantert trygge (godkjent på ordinær måte etter flerårig uttesting og full åpenhet om resultatene).
  3. Det ikke finnes andre tiltak som har en god effekt, f.eks. testing eller smittesporing.
  4. Sykdommen/smitten har høy utbredelse, så vaksinasjon og begrensning i grensepasseringer er eneste virkemiddel som kan hindre katastrofe.

Mot covid og liknende smitte/sykdom må restriksjoner i grensepasseringer være forholdsmessige og ikke-diskriminerende. Da er testing og smittesporing langt bedre alternativer enn coronapass som ikke har særlig effekt som smittereduserende tiltak, kan bidra til økt smitte (mange lar seg smitte med vilje for å få passet) og bidrar til vaksinetvang (som igjen reduserer tilliten til myndighetene og på sikt kan gi lavere vaksinasjonsvilje). Vaksinetvang er brudd på menneskerettighetene og Nürnbergkodeksen, og bivirkninger kan gi opphav til saftige erstatningskrav (mye høyere enn om den enkelte får velge etter eget informerte samtykke). Det kanskje aller sterkeste argumentet mot ulike varianter av "pass" er likevel det at befolkningen deles i 2 grupper. Polariserte, harde debatter og plassering av skyld og majoritetens vrede kan rive demokratiet i stykker! Såpass bør vi ha lært av historien.