Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 283153

Dato: 07.02.2022

Korona pass kommer til og splittet folk