Høringssvar fra Grete Bjørkedal

Dato: 07.02.2022

Jeg ønsker ikke koronapass da det er : i strid med min rett til å betemme over egen kropp og helse.

Det bryter med Grunnloven .

Det bryter med menneskerettighetene.

Det er ett kontrollpass ,der vi til enhver tid er underlagt en liten elite sine bestemmelser for når vi er fri .

De trippelvaxa blir syk og smitter på lik linje med de uvaxa.Så da har passet INGEN prevantiv virkning for viruset.

Pass er for å segregere mennesker i grupper.Nå er det ett virus ,neste gang er det kanskje rase ,hudfarge etc .

Sier klart og tydelig NEI TIL PASSET !!!