Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 112636

Dato: 21.02.2022

Jeg er sterkt imot dette forslaget.