Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 883604

Dato: 03.02.2022

Dette er noe vi ikke trenger. Da frihet er en forutsettning for et godt liv. Kriser får ta når de kommer ikke alle land er like.