Høringssvar fra Anne-Lise Thorvaldsen

Dato: 09.02.2022

Det er ikke tjent med å gjøre endringer i lovverket som begrenser befolkningens frihet. Stemmer derfor i mot dette forslaget.