Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 618371

Dato: 20.02.2022

Dette er helt uhørt og jeg er sterkt i mot forslaget. Det strider i mot vår frihet og begrenser våre rettigheter som menneske. Nei, Nei og atter Nei!!!