Høringssvar fra SmartFri

Dato: 16.02.2022

Endringer i grenseforordninger Når det gjelder innreiseprosedyrer har vi som land våre egne lover og regler. Vi som folk må kunne bruke dem, og gjøre oss uavhenig av EU og Schegen. Vi skal være en uavhengig og selvstendig Rike. Når det gjelder emigrasjon gjelder våre lovverk, og ikke EUs lovverk. Siden vi er et land som har en topografi som er oversiktlig, og kan lett styre eventuell innvandring, er det ikke aktuellt å følge endringene. Når det gjelder trusselen mot folkehelsen har vi også lover og regler som omfanger all beredskap. Våre egne Smittevernslover kan man bruke, uten en avhengighet av andre lands restreksjoner. Når det gjelder personkontroll ser vi at dette gjelder tvang, og bruken av tvang utover gjeldene Norske lover er uakseptabelt. Vi skal gå forand som folk og land for å oppnå vern av grunnleggende menneskerettigheter, hvor både selvbestemmelsesrett, og rett og rett til egen helse og kropp står sentralt. Dette virker å være fraværende i denne høringen. Mangelen på juridiske, faglige og etiske avveininger hemmer fokuset på MENNESKET. Vi som innbyggere av Norge krever på lik linje med alle andere å ha rett til frihet, bevegelsesfrihet og personlige sikkerhet og en rett til respekt for sin fysiske og psykiske integritet. Oppnår man ikke dette ved grensene skal det være undergitt kontrollmekanismer og rettsikerhetsgarantier. Når det gjelder brudd på Norges lover, og menneskerettighetene er denne endringen av grenseforordningen lett å få til. Det er er tiltak som, “testing, karantene, utspørring, hvilket formål”, o.s.v. Det ville være mer hensiksmessig å ha en høring hvor man har regler og lover, for hvordan grensepersonalet behandler reisende uten tvang, men med respekt for lov og rett. Hadde man strengere ordning for opplæring og lovkunnskaper, ville man kommet langt. Da ville mange være forhindret å oppleve feil ifo, frustrasjon, irritasjon, store utlegg, lov brudd, maktmissbruk, og menneskelige sjikane. Endringen av forslaget vil skape forbud på å bevege seg fritt I verden og dette er noe ikke den Norske befolkningen vil ha. Den skaper anerkjennelse for bruk av Vaksinasjonspass som igjen skaper forskjellsbehandling, aparteid, hat, og splitt og hersk. Dette kan ikke org. SmarFri akseptere siden en av våre formålsparagrafer er totalt imot tvang. Med hilsen SmartFri Ingebjørg Røkenes Karlsen