Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 112023

Dato: 21.02.2022

Dette høringsforslaget sier jeg et tydelig NEI til.

Dette bringer vårt land inn på helt feile veier og vanner ut vår nasjonale suverenitet.

Vårt lands suverenitet må være absolutt og ikke ligge under andre sine bestemmelser.