Høringssvar fra Siv Jøssang Shields

Dato: 21.02.2022

Det finns ingen grunn til innføring av tiltaka skissert i dette dokumentet. Ingen. Dette går imot menneskerettar. Vaksinasjondpass/digitalt id pass, tvangsvaksinering, stopp i løn og oppsigelsar av uvaksinerte. Dette går imot frihet til å leva, frihet til å velga. Dette er tvang. Høyrer ikkje heime i eit fritt og demokratisk samfunn! Skot heile forslaget.