Høringssvar fra Ann Kongshaug

Dato: 21.02.2022

At det foreslås at EU skal bestemme og forme hvordan Norge, som selvstendig nasjon, skal drifte landegrensene våre, er helt vanvittig og må ikke skje. At pga en situasjon langt borte (som en krig eller helserelatert) skal påvirke våre regler og LOVER, er direkte urimelig.

Å bruke covid19 som argument når det allerede nå, før pandemiens slutt, viser seg at mange lover er brutt systematisk, stolte nordmenn sviktet, redde og underutviklende barn, covidtelling feilregnet, sensurering, kunne listet opp.

Å bruke begrepet "Trussel mot folkehelsen" som et argument. så kan EU forme både tillatelser og begrensninger for reisende, er hinsides og enhver fornuftig stolt nordmann ser det. Vi må kunne ta egne valg for landet vårt.

Landet bestefar sloss for. For våre onga

Jeg ber dere, ta på alvor de høringssvar som kommer. Ha den respekten til folket.

For det er de få som faktisk vet det finnes et slikt forslag.

Det har blitt lite informasjon om slike.