Høringssvar fra Eirik Torsvik

Dato: 20.02.2022

Dette strider mot menneskerettighetene og meg som et fritt menneske. Dette er å tilsidesette den norske grunnloven.