Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 968243

Dato: 21.02.2022

Dette vil gjøre det enkelt og stenge grenser og segregere de som td ikke har eller vil bruke coronapass/ vaksinepass. Noe som ikke har vist å ha noen effekt mot smitte. Men derimot vil være et hinder i vår råderett over vårt land og råderett

Shengen og EU forøvrig vil gjerne stå for demokrati. Dette betyr at det må bli et klart NEI til dette forslaget. Vi vil selv bestemmer over vår helse og kropp. Våre lover og regler.