Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 583372

Dato: 20.02.2022

Viser til dette innlegg av advokat Jørgen Heier og ber om at alt rundt innføring av koronapass skrinlegges for godt.

https://steigan.no/2022/02/horingssvar-om-koronapass-apent-brev-til-regjeringen-og-stortinget/