Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 652493

Dato: 20.02.2022

Er dette ren formalitet eller har folkets røst noe vekt i det hele tatt? Dette burde blitt luftet i det offentlig rom og fått ordentlig dabatt på slik at det kan bli grundig iaktatt av tenkende mennesker. Ellers blir det drivstoff for politikerforakt. Jeg sier nei til dette forslaget inntil det blir grundig behandlet fra flere perspektiv i offentlig rom.