Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 851400

Dato: 21.02.2022

Nei til forslag om vaksinepass/ helsepass som fører til begrenset frihet, segreregering, diskriminering, brudd på menneskerettigheter mm.