Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 110318

Dato: 21.02.2022

Høringssvar om EU kommisjonens forslag til endringer i grenseforordningen

Svar:

1) Norge bør først og fremst sikre sine medborgeres rett i forhold til norsk grunnlov. Her mener jeg at høringsnotatet ikke dekker opplysninger om det forslag som foreligger er i strid med norsk lovgivning eller ikke. Det bør fremgå dersom høringsinstanser og medborgere skal kunne uttale seg om man støtter eller er imot disse forslagene.

2) Norge har som nation tatt et valg om å ikke være en del av EU. Det å da la komisjonen ta besluttninger over norske myndigheter kan ikke være i tråd med nasjonens suverinitet.

3) Retten til fri bevegelse - som Corona perioden med restriksjoner har vist. Regjering har gitt ifra seg myndighet til en enkelt etat uten å sikre at dette har lovhjemmel i norsk grunnlov. Før regeringen tar betydningsfulle beslutninger bør man ha en granskningskommisjon som gjennomgår status i forhold til hvilke grep man har tatt.

Med bakgrunn i det ovenfor nevnte støtter ikke jeg forslagen og sier nei til enhver endring i grenseforordningen på nåværende tidspunkt.

mvh