Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 996339

Dato: 21.02.2022

Håper våre folkevalgte belyser alle sider av saken og ser hvilke konsekvenser dette kan medføre for befolkningen og stemmer i mot dette forslaget. Et forslag som bygger opp under et apartheid, en segregering som er meget uheldig og en berøving av menneskers valgfrihet.

Jeg motsetter meg dette forslaget.