Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 621850

Dato: 03.02.2022

NEI, til ytterligere grensekontroll, og NEI til koraonapass/vaksinepass. Da denne pandemien er bygd på et falskt grunnlag, så faller hele grunnlaget for deete på sin egen urimelighet. NEI...! De som står bak disse "vaksinene" er under etterforskning for kriminalitet mot menneskeheten, så NEI til alt som forringer menneskers personlige frihet!