Høringssvar fra Heidi Lambach

Dato: 10.02.2022

Koronasertifikat hører på ingen måte hjemme i et demokrati og bidrar unektelig til splittelse i samfunnet. Det foreligger heller ikke på noen måte beviser for at et slikt pass hindrer smittespredning, hvis dette skulle ligge til grunn for en avgjørelse om en slik innføring. Nei til koronasertifikat!